Privacybeleid Camera Service Limburg

Documentversie: v1.0 (4 juli 2022)

Geldt voor de volgende Camera Service Limburg web applicaties:

  • https://camera-service.nl
  • https://camera-onderdelen.com

Over ons privacybeleid

Camera Service Limburg geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Camera Service Limburg. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/07/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

We begrijpen dat je misschien wilt weten waarom we persoonsgegevens van jou verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als we jouw persoonsgegevens verwerken. Deze informatie kun je allemaal terugvinden in dit privacy statement en in ons cookiestatement.

Hieronder vind je eerst algemene informatie over verwerkingen van persoonsgegevens bij Camera Service Limburg. Via de icoontjes daaronder kun je meer uitleg vinden over verzameling en gebruik van persoonsgegevens per categorie of product. Heb je vragen over ons privacy- of cookiestatement? Of over het gebruik van je persoonsgegevens door de Camera Service Limburg? Neem dan contact op met onze contactpersoon die zich bezighoudt met toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving, via:

Camera Service Limburg
T.a.v. Sascha Forster
Medealaan 33
6124 AV Papenhoven

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camera Service Limburg (CSL) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met jouw bestellingen, CSL producten en diensten, jouw bezoek van de CSL websites en gebruik van CSL apps. CSL is statutair gevestigd aan de Medealaan 33, 6124 AV in Papenhoven.

In dit privacy statement kun je meer vinden over de verwerking van persoonsgegevens door CSL en alle dochterbedrijven. CSL en haar dochterondernemingen voeren op hoofdlijnen hetzelfde privacy beleid. Zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als we daarvoor een geldige grondslag hebben. Een geldige grondslag is bijvoorbeeld wanneer wij jouw gegevens nodig hebben om een overeenkomst te sluiten en deze uit te voeren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van jouw gegevens wanneer jij product en/of dienst bij ons aanschaft/afneemt. En het doorsturen van bepaalde gegevens aan de andere partijen/systemen om jouw bestelling/dienst te realiseren.

Het is ook mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we persoonsgegevens, die we van jou hebben ontvangen bij de aanschaf van een product of dienst, gebruiken voor het verwerken en versturen van jouw bestelling (of bij afname van een dienst).

Verder zullen wij sommige persoonsgegevens van jou verwerken omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierbij kun je denken aan het verwerken van factuurgegevens voor de Belastingdienst. En ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van jou verwerken om goed te kunnen helpen ingeval van een vitaal belang van jou of van een ander. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een medische noodsituatie.

Wij zullen jou altijd eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer wij bepaalde cookies willen plaatsen op jouw computer om je surfgedrag te kunnen volgen. Je bent nooit verplicht om toestemming te geven en kunt gegeven toestemming ook altijd weer intrekken. Let wel op dat de functionaliteiten van onze websites hierdoor kapot kunnen gaan of niet meer werken zoals verwacht. Wij hebben immers bepaalde gegevens nodig om onze producten en diensten te kunnen realiseren.

Tussen CSL en derde partijen worden de persoonsgegevens van jou uitgewisseld die nodig zijn om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Onze webhosting aanbieder heeft bijvoorbeeld inzicht nodig in de hoeveelheid netwerkverkeer, bezoekers en operatie verbruik om de web applicatie te kunnen verbeteren. Systeembeheerders en specialisten moeten kunnen zien welke CSL producten en diensten je al hebt, wanneer je in de winkel een reperatieaanvraag wilt doen. En als je een adreswijziging aan ons doorgeeft zorgen wij ervoor dat alle bedrijfsonderdelen waarvan jij een product of dienst hebt afgenomen daarvan op de hoogte zijn.

Ook gaan wij regelmatig samenwerkingen aan met externe partijen (partners) om jou bepaalde producten en diensten te kunnen aanbieden. Als jij ons hebt laten weten dat je zo’n product of dienst wilt afnemen, delen we indien nodig jouw persoonsgegevens met de betreffende partner. Onze partner kan je het product of de dienst dan leveren. Verandert er iets in jouw contactgegevens wat relevant is voor de partner om de overeenkomst met jou te kunnen blijven uitvoeren? Dan zullen we de betreffende partner daar ook over informeren. Externe partners waarmee wij samenwerken voor het aanbieden van producten en diensten, zijn in de meeste gevallen zelfstandig verwerkingverantwoordelijk. Wij sluiten met deze partners daarom geen verwerkersovereenkomst, maar maken met hen vaak wel afspraken over de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij zullen je persoonsgegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten en opsporingsinstanties omdat we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Bijvoorbeeld als de politie gegevens bij ons vordert in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

White Birch Technologies

White Birch Technologies is verantwoordelijk voor de webhosting en e-maildiensten van CSL. Zij slaan uw persoonsgegevens op binnen hun beveiligde IT-infrastructuur binnen de Europese Unie en moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. Zij gebruiken uw geanonimiseerde en gepneumatiseerde data, om hun producten en diensten te verbeteren, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en uw ervaring(en) kunnen optimaliseren.

Meer informatie over White Birch Technologies: https://wbtechnologie.nl

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Meer informatie over DHL: https://dhlparcel.nl

Bunny.net

Om onze websites sneller en betrouwbaarder te maken hebben wij Bunny.net ingeschakeld. Zij zijn verantwoordelijk om onze afbeeldingen, video’s, lettertypes en styling aan uw apparaat te leveren op een effeciente en effectieve wijze. Hiervoor hebben zij een aantal gegevens nodig zoals: uw locatie, IP-adres en surfgedrag.

Meer informatie over Bunny.net: https://bunny.net

Google Fonts

Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited waarmee uw website/app dit soort inhoud op zijn pagina’s kan opnemen. Wij versturen Google jouw IP-adres zodat zij jou de correcte styling kunnen aanbieden voor onze website(s).

Meer informatie over Google Fonts: https://fonts.google.com/

Google Maps

Google Maps is een webgebaseerde service die gedetailleerde informatie biedt over geografische regio’s en locaties over de hele wereld. Naast conventionele wegenkaarten biedt Google Maps lucht- en satellietbeelden van veel plaatsen. In sommige steden biedt Google Maps straatbeelden met foto’s die vanuit voertuigen zijn genomen. Wij versturen Google jouw IP-adres zodat zij de juist Google Maps diensten kunnen realiseren op onze website(s).

Meer informatie over Google Maps: https://maps.google.com/

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn de landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als wij ooit gegevens buiten de EER brengen, dan zullen wij passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beschermd. We sluiten bijvoorbeeld dan een verwerkersovereenkomst op basis van de standaardbepalingen met betrekking tot gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hieronder vallen onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde internetservers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookie-beleid.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen. Daarnaast hebben wij ook te maken met wettelijke bewaartermijnen. Zo verplicht de fiscale wetgeving ons om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Zijn jouw gegevens nodig voor het instellen of het uitoefenen van een rechtsvordering dan biedt de wet ons de mogelijkheid jouw persoonsgegevens hiervoor te bewaren.

Meer informatie hierover kunt u vinden in onze cookie-beleid.

Wij combineren op dit moment uw data niet om te profileren, dit kan echter in de toekomst veranderen.

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je verschillende privacy-rechten. Je hebt recht op inzage in de gegevens die we van jou verwerken, recht op correctie, verwijdering of overdracht van je gegevens en recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. En ten slotte heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door CSL.

Binnen één maand reageren we op je verzoek. Hebben we meer tijdig nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is. Het is mogelijk dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek kunnen voldoen. Wij kunnen bijvoorbeeld niet al jouw gegevens verwijderen als we deze nog nodig hebben om een overeenkomst uit te voeren. Of omdat we wettelijk verplicht zijn je persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Kunnen we niet meewerken aan je verzoek of hebben we meer informatie nodig om aan je verzoek te kunnen voldoen, dan nemen we ook contact met je op.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Camera Service Limburg. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Dit privacybeleid (v1.0) kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het is voor het laatst bijgewerkt op 4 juli 2022 door White Birch Technologies. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via:
[email protected] of [email protected]